Patronsuz Medya

"Hızlı Gazeteci" sustu mu?

Mehmet Barlas - Sabah 1992  


Cumhuriyet Gazetesi'ndeki gelişmeler, neticede bu müessesenin iç meselesi… Gazetenin sahibi olan ailenin bir bölümü, genel kurul sonucu, diğer bölümü görevden almış…

Aynı durum, 1971'de 12 Mart Muhtırası sonrasında da olmuştu…

Ama işin çalışanlara yansıyan yanı da var. Yönetim değişince, "Hızlı Gazeteci "yi çizen ve yazan Necdet Şen'in çizgi romanı da yayından kaldırılmış. Gazeteler, özgür düşünce platformu olmaktan çıkınca, bütün niteliklerini kaybederler.

Sonunda zaman zaman el değiştiren şirket olmaktan öteye işlevleri kalmaz.

Hızlı Gazeteci işbaşında…

Yıllardır "Hızlı Gazeteci" adlı çizgi romanını beğeni ile izlediğimiz Necdet Şen, artık yaptıklarını faksla gönderiyor okurlarına… "Cumhuriyet" Gazetesi'nde, basını ve entel dünyasını amansızca eleştiren Necet Şen'in "Hızlı Gazeteci" si, yönetim değişince susturulmuştu…

Şen, son olarak "Sahte Demokratlar Suçüstü Yakalandı" başlığı ile "Hızlı Gazeteci" yi çizmiş…

Hızlı Gazeteci, bu macerasında, "Efendiler… Gaflet ve dalâlet içindesiniz" diye sesleniyor kendisini susturan demokrasi yanlısı meslekdaşlarına…

"Profesyonel kelle avcıları" na dair…

Bazen bir çizgi ve iki kelime, ciltlerle kitaptan daha çok şey anlatabilir. İşte Hürriyet'in değerli "çizer-yazar" ı Necdet Şen'in yapıtları, bunun en iyi örneği. Şen, "Değişim Rüzgârı"nın dünkü bölümünde, Türk modeli "medyatik-toplum" un ulaştığı noktayı, şöyle özetlemişti.

"Ne zaman ki enformasyonun pazardaki mübadele değeri ve tehditkâr olmanın maddi, manevî getirisi fark edildi, o an beyin fırtınası beklediğimiz noktalardan, bohçacı kadın üslubu yükseldiğini gördük. Akıl kılavuzlarımız, bizim kollektif bönlüğümüzün istikrarlı vitrinleri oldular. Vurdumduymazlığın kol gezdiği bu tür bir memlekette, ihale kaçınılmaz bir biçimde profesyonel kelle avcıları tarafından kapatılacaktır. Toplanacak parsa az buz değil çünkü."

Toplumsal ve meslekî öz-eleştirilerini her geçen gün daha da içerikli ve bilinçli bir düzeyde sürdüren Necdet Şen'in "çizgi-roman" ları, basının nefes aldığı köşelerden biri yıllardır.

Şen'i kutluyoruz.

diYorum

 

77
Derkenar'da     Google'da   ARA